Beleidsmedewerker Water, Riolering en Klimaatadaptatie

Jouw uitdaging: verdroging en hittestress tegengaan en het drooghouden van onze voeten. De effecten van klimaatverandering in combinatie met de grote woningbouwopgave in onze gemeente zorgen voor grote uitdagingen. Jij zet jouw kennis en ervaring in om initiatiefnemers, collega’s, het management en het bestuur te adviseren de manier waarop de openbare ruimte ingericht kan worden om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.