Beleidsmedewerker Riolering en Waterhuishouding

Je stelt beleidsplannen en adviezen op het gebied van riolering en waterhuishouding zoals het beleidsprogramma voor de gemeentelijke watertaken (voorheen GRP). Je geeft adviezen op het gebied van grond- en oppervlaktewater en riolering, je adviseert bij het opstellen van waterparagrafen bij ruimtelijke procedures en het toetst ruimtelijke plannen op aspecten van riolering en water.