Beleidsadviseur Watertransitie

In deze functie werk je resultaatgericht aan thema’s en beleidsvraagstukken, maar verwachten we ook dat je integraal denkt en op meerdere beleidsterreinen inzetbaar bent. Naast generiek beleid, kun je ook specialistisch worden ingezet, bijvoorbeeld op gebied van het drainagebeleid. Met een helder doel voor ogen werk je aan gerichte interventies in het veld, verken je nieuwe manieren van werken voor het waterschap en onze partners.