BELEIDSADVISEUR WATER, RIOOL EN CIVIELE KUNSTWERKEN

Wij zoeken een professional op het gebied van water, riolering en civiele kunstwerken! Het programma Water en Riolering*, dat in de plaats is gekomen van het gemeentelijk rioleringsplan, is in juni 2023 vastgesteld. Dat beleidsstuk is de basis voor de taken en trajecten die je initieert. Jij bent resultaatverantwoordelijke voor de assets op het gebied van water en rioleringen, waar ook duikers, civiele kunstwerken toe behoren.