Beleidsadviseur Stedelijk water en Riolering

Je zet jouw kennis en ervaring in om initiatiefnemers, collega’s, het management en het bestuur te adviseren op het gebied van water en riolering en de manier waarop de openbare ruimte ingericht kan worden om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en bij te dragen aan een gezonde, leefbare stad.