Beheerder Riolering en Water

Je gaat aan de slag met het duurzaam beheren van ons rioolstelsel (van maar liefst 256 kilometer) en draagt bij aan klimaatadaptatie. Je coördineert diverse beheeractiviteiten en handelt aanvragen voor lozingen en rioolaansluitingen correct af. Je hebt contact met verschillende partijen, waaronder bewoners, bedrijven en aannemers.