Beheerder Riolering en Stedelijk Water

Jij gaat met de grote uitdaging van klimaatadaptatie aan de slag, waaronder berging, hergebruik en afvoer van hemelwater. Tegelijkertijd speelt het (ondergrondse) waterwegsysteem een grote rol in alle ontwikkelplannen van de stad en daar ben jij direct bij betrokken. Sterker nog: jij bent leidend hierin.