Assistent projectleider

Samen met de projectleiders zorg je voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aan watergangen (baggeren). Dit is een unieke kans om in elke fase van het project betrokken te zijn en direct invloed te hebben op het watersysteem. Je houdt toezicht op de uitvoering van projecten die je zelf hebt voorbereid! Op deze manier zorg je met een enthousiast team met korte lijntjes dat het watersysteem op orde blijft.