Assetbeheerder / Civiel technisch specialist

Houd jij ervan om gegevens te analyseren? Kijk jij naar de lange termijn op basis van kosten, prestaties en risico’s? Kun jij verbetervoorstellen doen voor onze civiel technische objecten in de waterketen? Kijk jij naar de toekomst en ben jij oplossings- en resultaatgericht? Dan ben je welkom in het cluster Specialisten.