Assetbeheerder / Civiel technisch specialist

Als Assetbeheerder adviseer je over onderhoud en vervanging van onze civiel technische waterketenobjecten zoals persleidingen, voorbezinktanks en slib indikkers. Je stelt inspectierapporten op en maakt hiervoor (op lange termijn) een onderhoudsplan. Je adviseert over de optimalisatie van beheer en onderhoud van diverse projecten. Daarnaast stel je hiervoor de begroting op en bewaakt de budgetten.