Adviseur Watersysteem

Als Adviseur Watersysteem ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor het vertalen van de strategische doelen naar tactische maatregelen. Je coördineert hiervoor de uitvoering van variantenstudies en adviseert over de voorkeursvarianten. Invulling van de wateropgave en maatregelen voor de kaderrichtlijn water maken hier onderdeel van uit.