Adviseur / vergunningverlener A met taakveld grondwaterkwantiteit (1 fte)

Als adviseur/vergunningverlener A grondwaterkwantiteit bevind je je in het spanningsveld tussen beschermen en benutten van grondwater. Je hebt een centrale rol binnen het gehele grondwaterbeleid en ondersteunt en adviseert de provincie bij het bedenken en opstellen van uitvoeringsbeleid rondom dit onderwerp.