Adviseur Public Affairs

Als Adviseur Public Affairs heb jij de rol het waterschapsbestuur en de ambtelijke organisatie gevraagd en ongevraagd over samenwerking en positionering te adviseren. Je krijgt daarbij te maken met breed scala aan onderwerpen en issues. Jij signaleert de voor het waterschap relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.