Adviseur Ecologie

We zijn op zoek naar een breed inzetbare adviseur ecologie met ruime interesse en kennis van het functioneren van het natuurlijke watersysteem. Je volgt de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van waterkwaliteit, klimaat, stikstof, landbouw, natuur en biodiversiteit op de voet en kent de samenhang tussen deze beleidsvelden.