Aanspreekpunt Muskus- en Beverrattenbestrijding en Beverbeheer

Als aanspreekpunt Muskus- en Beverrattenbestrijding werk je met de nieuwste technieken, zoals kooizenders. Vangmiddelen en vangsten worden vastgelegd in de trAPP, een App waarmee data verzameld wordt om de voortgang te monitoren. Het is mede jouw taak om de bestrijders in het gebruik hiervan te ondersteunen. Je oefent, als aanspreekpunt, een strategisch, tactische rol binnen de vakdiscipline uit en neemt deel aan verschillende landelijke en internationale overleggen.