Aanspreekpunt Inspecteren

Samen met collega’s zoals werkvoorbereiders, hydrologen, ecologen en vergunningverleners, ben jij verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied. Jij bepaalt voor een groot deel hoe Waterschap Limburg door de buitenwereld wordt gezien, door de manier waarop jij contact maakt met de omgeving. Jij weet dan ook hoe beken, buffers en dijken erbij liggen en in welke staat ze verkeren.