Aankoper Vastgoed

Wist jij dat Waterschap Limburg een grote grondverwervingsopgave heeft om al onze projecten te kunnen realiseren? Van beekherstelprojecten, droogtemaatregelen tot aan onze dijkversterkingsprojecten. Dankzij jouw sturende rol als Aankoper zorgen we dat de gronden beschikbaar zijn om onze opgaven te kunnen realiseren.