2 Technologen Waterzuivering

De technoloog waterzuivering adviseert over optimalisatie van bestaande installaties en de systeemkeuze en ontwerpgrondslagen van toekomstige waterinstallaties ten behoeve van in eerste instantie de drinkwaterpartners, maar ook voor een scala aan meer industriële klanten. De toegepaste technologieën variëren van grond- en oppervlaktewaterzuiveringen, afvalwaterzuiveringen, tot de productie van ultra puur water.