Functie: Voorzitter en twee leden Bezwarencommissie