Functie: Trainee Verkenningen Watersysteemprojecten