Functie: Meetnet – en gegevensbeheerder sensordata